Kodukord

 • Lastehoid on avatud 8.00-18.00
 • Lapsevanemal on õigus tuua last lasteahoidu ja viia ära endale sobival ajal, kuid arvestusega, et see ei sega rühma tegevusplaani.
 • Lapsevanem teavitab lapsehoidjat enne kella 9.00, kui laps haigestub või mingil muul põhjusel ei tule lastehoidu telefoni teel.
 • Lapsevanem annab isiklikult lapse üle lapsehoidjale ning järele tulles võtab isiklikult lapse vastu lapsehoidjalt. Kui lapsevanem ja lapsehoidja on eelnevalt kokku leppinud, et lapsele tuleb järgi keegi teine võib lapsehoidja lapse üle anda eelnevalt tutvustatud ja volitatud esindajatele.  
 • Lapsevanem varustab lapse ilmastikule vastava riietusega ja kontrollib regulaarselt nende korrashoidu.
 • Hea oleks kui riided ja jalanõud oleksid varustatud lapse nimega. Sellega hoiame ära riiete ja jalanõude kadumised.
 • Lapsel on lastehoius vajalik kamm või hari, ühekordsed salvrätikud ning noorematel lastel ka teised isiklikud hügieenitarbed (mähkmed, taskurätikud).
 • Lastehoius on kolm toidukorda (hommik-, lõuna- ja õhtusöök).
 • Laps võib lastehoidu kaasa tuua oma mänguasja.
 • Lapsehoidja ei vastuta mänguasja kadumise või katkimineku eest.
 • Lastehoidu tuleb terve laps. Haigena ei jaksa laps teiste laste hulgas olla, samuti on oht nakatada teisi lapsi.
 • Lapsehoidja ei anna lapsele lastehoius vanema poolt kaasa pandud ravimeid ega luba ka lapsel neid võtta.
 • Kui laps haigestub lastehoius, võtab lapsehoidja vanemaga kohe ühendust.
 • Kui Teil juhtus mingi õnnetus kodus või laps on mingit muud moodi tõre (näit. halvasti magatud öö, probleemid tervisega), siis andke palun sellest teada    lapsehoidjale. Nemad oskavad, siis paremini mõista Teie last. Tundke huvi lastehoius toimuva vastu.
 • Lapsele tullakse järgi hiljemalt 10 minutit enne lastehoiu sulgemist (17.50),et jääks aega laste riidesse panemiseks ja kasvatajatel koristamiseks.